Czy można postawić garaż bez pozwolenia? Może wiata garażowa?

Czy można postawić garaż bez pozwolenia

Samochód trzymany w miejscu zadaszonym o wiele łatwiej utrzymać w porządku, jest chroniony przed wiatrem, deszczem czy gradem, a zimą nie trzeba skrobać szyb. Planujesz w najbliższym czasie budowę garażu lub wiaty? Oto kilka porad.

Garaż bez pozwolenia

Garaż daje zdecydowanie najlepszą ochronę, ponieważ jest zamknięty z każdej strony. Można go też dodatkowo zabezpieczyć zamkiem lub kłódką oraz wykorzystywać do innych celów. Jego budowa może jednak być nieco kłopotliwa.

Prawnie garażem nazywamy budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, zamknięte ze wszystkich stron ścianami z otworami wraz z konstrukcją dachu.

Budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m kwadratowych wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego. Warto zwrócić uwagę, że artykuł ten obejmuje wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych. Należy pamiętać, że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kwadratowych powierzchni działki.

Budowa garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 m kwadratowych lub garażu z dodatkową, drugą kondygnacją wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę.

Garaż w świetle prawa jest budynkiem. W związku z tym, podlega Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przykładowo, garaż powinien zostać umiejscowiony:
– 3 metry do granicy działki, jeśli jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych,
– 4 metry od granicy działki, jeśli garaż od strony granicy posiadać ma ścianę z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

A może wiata garażowa?

Wiata to konstrukcja otwarta, nie posiadająca ścian zewnętrznych lub posiadająca ściany z maksymalnie trzech stron, z zadaszeniem pełnym lub niepełnym. Wiata garażowa to dobre rozwiązanie, jeśli nie masz miejsca na budowę garażu albo chcesz przejść prostszą i tańszą drogę administracyjną.

wiata samochodowa

Źródło: PXhere / CC Public Domain

Mała wiata na samochód

Wiata, która nie przekracza 50 metrów kwadratowych jest budowlą z punktu widzenia prawa budowlanego, a nie budynkiem. Dzięki temu, wystarczy jedynie zgłosić chęć jej budowy do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. To zdecydowanie przyspiesza pracę oraz ogranicza koszty.

Zgodnie z artykułem 30 pkt. 2 prawa budowlanego w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do nieruchomości oraz do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. W zależności od potrzeb, mogą być też konieczne odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu urzędu, można uznać je za pozwolenie na budowę i rozpocząć prace.

garaż samochodowy

Duża wiata samochodowa

Jeśli planujesz budowę wiaty garażowej, której powierzchnia przekracza 50 metrów kwadratowych, sprawy się nieco komplikują. Konieczne będzie wystąpienie do starostwa powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Do wniosku dołączyć trzeba liczne dokumenty, w tym:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego uzupełnione o opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz dokumenty, które są wymagane przepisami szczególnymi; dodatkowo niezbędne jest zaświadczenie, że projekt przygotowała osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (powinna ona figurować na liście izby samorządu zawodowego);
– oświadczenie o tym, że posiada się prawo do dysponowania całą nieruchomością na cele budowlane;
– aktualną decyzję o lokalnych warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Jeżeli wszystko będzie w porządku i określone wymagania zostaną spełnione, starosta wyda decyzję o pozwoleniu na budowę w czasie do około miesiąca. Prace trzeba rozpocząć do 3 lat od chwili wydania pozwolenia.

Warto przeanalizować wszystkie powyższe informacje, zanim podejmiesz ostateczną decyzję o budowie garażu bądź wiaty garażowej na swojej działce.

One thought on “Czy można postawić garaż bez pozwolenia? Może wiata garażowa?

  1. Świetny poradnik, gdzie wszystkie ważne informacje są jasno opisane i to w jednym miejscu! Jakiś czas temu pisaliśmy również o budowie garażu z drewna, jeżeli kogoś również taka informacja zainteresuje to serdecznie zapraszamy 🙂 Pozdrowienia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *