To kolizja czy wypadek?

auta-po-kolizji

Zdarzenia drogowe mogą być bardzo stresujące. Aby zachować w takiej sytuacji opanowanie i postępować zgodnie z przepisami, należy poznać podstawowe różnice między wypadkiem, a kolizją.

Kiedy następuje wypadek drogowy?

Potocznie każde zdarzenie drogowe nazywane jest wypadkiem. Bardzo istotne jest jednak rozgraniczenie wypadku drogowego oraz kolizji drogowej. Różnice między nimi odnoszą się między innymi do procedur postępowania na miejscu zdarzenia, a także konsekwencji karnych. Pierwszym krokiem do ustalenia rodzaju sytuacji jest prawidłowe oszacowanie jej skutków. Szybkie odkrycie następstw zaistniałych okoliczności pozwala na podjęcie właściwych działań. Wypadek jest więc zdarzeniem w ruchu lądowym, którego powodem było nieumyślne naruszenie obowiązujących w danym ruchu zasad bezpieczeństwa. Skutkiem wypadku może być śmierć którego z uczestników, a także obrażenie ciała doprowadzające do dłuższego rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności określonych narządów. Potocznie można więc uznać, że warunkiem zaistnienia wypadku drogowego jest obecność ofiar śmiertelnych lub poważnie rannych.

Kiedy dochodzi do kolizji drogowej?

Kolizje na drodze potocznie nazywane są stłuczkami, chociaż taka definicja nie widnieje w ustawie prawnej dotyczącej ruchu drogowego. Definicji tej używają jednak zarówno kierowcy, jak i ubezpieczyciele czy organy sądownicze oraz policyjne. Kolizja również jest zdarzeniem w ruchu drogowym, nieumyślnie spowodowanym przez naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym ruchu. Jej skutkiem są przede wszystkim straty materialne, na przykład w postaci uszkodzeń samochodu, bagażu czy urządzeń drogowych. O zaistnieniu kolizji można mówić również wtedy, gdy jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała naruszających czynności konkretnego narządu lub powodujących rozstrój zdrowia na mniej niż 7 dni.

Jak postępować przy wypadku drogowym?

zabandazowana-reka-po-wypadku

Świadkowie wypadku drogowego powinni odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Samochód należy zaparkować w taki sposób, aby poszkodowani zostali osłonięci i zabezpieczeni przed nadjeżdżającymi pojazdami. Następnie należy:

Kolejnym etapem jest ocena liczby, a także stanu poszkodowanych, czyli odniesionych przez nich obrażeń. Etap ten jest konieczny i bardzo ważny podczas nawiązywania kontaktu ze służbami ratowniczymi. Istotna może być także ocena środków technicznych, które będą potrzebne. Numery alarmowe to 112, 997, 998 oraz 999. Komunikat przekazywany służbom powinien być konkretny, ale zarazem zwięzły. Należy podać własne dane i numer telefonu oraz liczbę rannych, a także stan ich obrażeń.

Pomoc przy wypadku drogowym

Bardzo poważne sytuacje mogą wymagać współpracy z innymi uczestnikami ruchu, dlatego warto jak najszybciej zatrzymać inne samochody. W ten sposób wszyscy mogą podzielić się obowiązkami, co zwiększy szanse rannych na przeżycie. Kiedy fachowa pomoc zostanie już wezwana, można w miarę możliwości przystąpić do udzielenia wsparcia poszkodowanym. Z własnego samochodu warto zabrać apteczkę i gaśnicę, a w rozbitych pojazdach wyłączyć zapłon. Przy każdym działaniu należy zachować szczególną ostrożność. Nierzadko potrzebne będą odpowiednie narzędzia, na przykład w celu:

  • otwarcia drzwi w zgniecionym samochodzie
  • rozbicia szyb
  • przecięcia pasów bezpieczeństwa

Warto więc trzymać we własnym pojeździe przynajmniej zwykły nóż lub scyzoryk. Bardzo ważne jest ustalenie sprawcy zdarzenia. Jeżeli ucieka z miejsca wypadku, należy postarać się o zapisanie lub zapamiętanie numerów rejestracyjnych jego samochodu.

Jak postępować przy kolizji drogowej?

zdjecie-zderzonych-aut

Postępowanie w przypadku kolizji drogowej jest nieco inne. W takiej sytuacji nie ma ofiar śmiertelnych i poważnie rannych osób, więc podstawą działania powinno być przede wszystkim zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W miarę możliwości należy usunąć z drogi poszkodowane samochody, aby odblokować ruch. Pojazdy nierzadko układają się po kolizji na przykład na zakręcie, co stanowi zagrożenie dla pozostałych samochodów. Zignorowanie tej sytuacji i nieusunięcie pojazdów może grozić nawet karnym mandatem, nakładanym za utrudnianie i tamowanie ruchu ulicznego.

Pomoc przy kolizji drogowej

Jeżeli uczestnicy kolizji drogowej zgodnie określą sprawcę zdarzenia, nie jest konieczne wzywanie organów władzy. Obecność policji jest niezbędna w przypadku podejrzenia, że choćby jeden z kierowców znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wezwany funkcjonariusz sporządzi notatkę, która może służyć jako dowód przy próbie uzyskania odszkodowania. Uczestnicy kolizji powinni następnie wymienić się danymi personalnymi oraz ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa OC. Oświadczenie powinno zostać spisane na podstawie tych informacji, ale dla pewności miejsce zdarzenia oraz szkody warto sfotografować. Osoba nieponosząca odpowiedzialności za zdarzenie może liczyć na różne przywileje z ubezpieczenia OC sprawcy. Dotyczy to przede wszystkim możliwości wypożyczenia pojazdu zastępczego, stanowiącego źródło transportu dla poszkodowanego, podczas oczekiwania na naprawę własnego samochodu.

Zmiana kwalifikacji kolizji na wypadek

Spowodowanie wypadku drogowego uznawane jest za przestępstwo, jeżeli u poszkodowanego nastąpił stały rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności organizmu. Oceną stanu rannych zajmuje się lekarz, jednak nie jest to jednoznaczne z ich pobytem w szpitalu i wypisaniem zwolnienia lekarskiego. Nieco inaczej wygląda to w przypadku kolizji. Jeżeli któryś z uczestników takiego zdarzenia poczuje się gorzej i wezwana zostanie karetka, kolizja staje się wypadkiem drogowym. Poszkodowany może też odczuwać skutki zdrowotne stłuczki samochodowej dopiero po upływie kilku godzin lub dni, więc zmiana kwalifikacji zdarzenia następuje nierzadko dopiero po pewnym czasie.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Drogowi Pomocnicy, którzy oferują swoją pomoc na drodze i transport pojazdów http://drogowipomocnicy.pl/transport-pojazdow w Warszawie oraz okolicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *