Wymiana prawa jazdy – opłaty, terminy, utrudnienia

wymiana prawa jazdy

Wymiana dokumentu, który określa Twoje prawa do poruszania się po drogach jest czymś nieuniknionym. Niekiedy powodem może być zmiana miejsca zamieszkania, innym razem po prostu skończy Ci się ważność dokumentu. Podpowiemy, jak odpowiednio przygotować się do całego procesu.

Dlaczego trzeba wymieniać dokument?

Prawo jazdy, jak praktycznie każdy dokument urzędowy, ma swoją ważność. Dziś wydziały komunikacji nie wydają bezterminowych dokumentów, a i te „bezterminowe” z czasem staną się nieważne. Termin wymiany prawa jazdy determinuje kilka przypadków.

Najpopularniejszy, to upływ ważności badań lekarskich. Najczęściej są one wydawane na okres 15 lat. To też najdłuższy czas ważności dokumentu. Po tym czasie trzeba wykonać je jeszcze raz. Koniec ważności prawa jazdy jest często spowodowany końcem ważności badań lekarskich. Musisz więc na nowo przejść badania, a dopiero po nich możesz ubiegać się o wydanie nowego dokumentu.

badania lekarskie

Źródło: Flickr /  CC BY-SA 2.0

Prawko musisz wymieniać też, gdy zmieniasz miejsce zamieszkania, rozszerzasz swoje uprawnienia (np. do kolejnych kategorii), czy stary dokument się zniszczy, zgubi, lub zostanie skradziony.

Jak przygotować się do odnowienia prawa jazdy?

Aby Twój wniosek o odnowienie prawa jazdy został rozpatrzony pozytywnie, musisz go odpowiednio przygotować. Na początku pamiętaj, że do dokumentów musisz dołączyć aktualne zdjęcie dowodowe. Fotografia ma mieć wymiary 35×45 milimetrów.

W urzędzie komunikacji, który odpowiada za wydawanie dokumentów (odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania) będziesz musiał złożyć stosowny wniosek (wpisujesz tam swoje dane, powód wymiany dokumentów, oraz dołączasz zdjęcia).

nowe kategorie prawa jazdy

Urzędnik poprosi Cię o okazanie dowodu tożsamości, oraz starego prawa jazdy. Te oddajesz przy odbiorze nowego dokumentu, więc nie będziesz miał przerwy w jeździe samochodem. Cała czynność nie jest tania, poza zdjęciami i badaniami lekarskimi, musisz wnieść opłatę w wysokości 100 złotych i 50 groszy.

Jak nie stracić uprawnień?

Na prawo jazdy czeka się około tygodnia, niekiedy procedura może się przeciągnąć. W wielu wypadkach kierowcy wymieniają dokument na ostatnią chwilę i przez to tracą uprawnienia do poruszania się samochodem.

utrata uprawnień

Źródło: Flickr / CC BY-SA 2.0

Aby móc cały czas jeździć, należy złożyć wniosek przed upłynięciem ważności starego dokumentu. Do czasu otrzymania nowego prawka, stary będzie służył za dokument potwierdzający Twoją zdolność do jeżdżenia.

Czy zawsze będziesz wnosił opłatę?

Są przypadki, gdy urząd wymieni prawo jazdy za darmo. Podstawowy przypadek to kradzież dokumentu. Do wniosku musisz dołączyć jednak dowód na zgłoszenie kradzieży policji. Opłat nie będziesz też wnosił, gdy wymiana jest winą samorządów lub rządu. Dotyczy to najczęściej zmiany nazw ulic.

Niekiedy samorządy same mogą znieść opłaty za wymianę dokumentów komunikacyjnych. Takie sytuacje nie są jednak podyktowane urzędniczym widzimisię, a odpowiednimi pracami administracyjnymi, które mogą unieważnić dane na dokumencie.

prawo jazdy

Pamiętaj, że nie musisz wymieniać dokumentu, gdy władze centralne wprowadzą nowy wzór. Ten będzie Cię obowiązywał dopiero przy kolejnej wymianie. Może się więc zdarzyć tak, że kilka wzorów po prostu Cię ominie.

Teraz wiesz już, jak odpowiednio wymienić swoje dokumenty. Podstawową zasadą jest brak zwłoki. Musisz też przygotować się na łączne opłaty w wysokości około 300 złotych (100 złotych to opłata urzędowa, pozostałe 200 kosztują badania i zdjęcia). Pamięta jednak, że nieważny dokument to brak możliwości legalnego poruszania się pojazdem. Jeżeli z przeterminowanym prawem jazdy zatrzyma Cię policja, to możesz dostać mandat. Ten na pewno nie będzie bolał mniej, niż wydatki na nowy dokument.

2 thoughts on “Wymiana prawa jazdy – opłaty, terminy, utrudnienia

  1. 1.gmina zmienia nazwę ulicy a starostwo pobiera niestety opłatę za wymianę prawka
    2.czy stare prawko można zatrzymać po unieważnieniu?
    3.jak długo mogę jeździć na bezterminowym PJ – napisałeś że z czasem stracą ważność – przydałoby się trochę więcej precyzji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *